De waterzuivering

Het water van de openwaterput zuiveren we met natuurlijke elementen tot drinkbaar water voor de dieren. Als je op de hoeve aankomt, ligt er op je rechterkant een grote openwaterput aangeplant met een landschapsbedrijfsplan. Daarnaast bevindt zich de zuivering, deze bestaat uit een voorzuivering met grove kokos om het zichtbaar vuil en de zwevende deeltjes eruit te halen. Een filterput op basis van lavastenen waarop waterplanten groeien en nog een waterbuffer waar het gezuiverde water wordt opgeslagen.

Naast het leidingwater, is dit water de enige watervoorziening op het bedrijf daar er geen grondwater wordt opgepomt vanuit een boorput.
De openwaterput ligt in kleigrond waarmee men vroeger bakstenen en dakpannen maakte in een plaatselijke steenbakkerij. Deze kleilaag laat geen water door, er komt geen grondwater in wat er voor zorgt dat deze in zeer droge zomers droog komt te staan. Deze put wordt gevuld met het water van onze daken, maar hoofdzakelijk met afstromend water van de velden. De kwaliteit van dit water is sterk afwisselend naargelang de regenval maar ook van de vruchten die op de akkers staan. Tarwe houdt het water langer onderweg integenstellig tot bvb aardappelen. De aardappeloevers zijn als het ware kleine beekjes waardoor er gemakkelijker aarde meestroomt en zo troebel water geeft. De kwaliteit van het openputwater voldoet niet aan alle normen van het drinkbaar water voor dieren.

Aanhoudende problemen met de gezondheid in de fokvarkens hebben ons doen overschakelen tot het verstrekken van leidingwater aan de dieren. Met een zichtbaar verschil, ... maar ook bij de vleesvarkens en het melkvee. Om zeker te zijn dat water het probleem was, werd de test gevoerd terug openputwater te verstrekken aan de dieren, maar na een tijdje doken de problemen weer op.

Leidingwater verstrekken aan de dieren is een grote kost op het bedrijf daar er dagelijks +10 m water nodig is. Door de hoge kost en het voorraadig niet gebruikte openputwater zijn we gaan zoeken naar alternatieven.

Aangezien water op veel landbouwbedrijven in de toekomst een probleem zal vormen, zijn we gaan aankloppen bij het KWLT (Kenniscentrum Water voor Land- en Tuinbouw) en bij Ankerpunt Milieuzorg van de Provincie West-Vlaanderen. Deze diensten hebben onze situatie bestudeerd, opgevolgd, informatie en advies gegeven over de bepaalde mogelijkheden.
Na wat overleg zijn we tot het besluit gekomen dat het openputwater op onze hoeve het meest rendabel gezuiverd wordt met natuurlijke elementen en deze bestaat uit een voorzuivering met grove kokos, een filter op basis van lavastenen waarop waterplanten groeien en een waterbuffer.

Samen met een firma gespecialiseerd in oeverplanten en bvba Dever-Hiele die instaat voor de ingezeilde putten en de circulatie van het water, zijn we gestart met een kleine proefopstelling. Het gezuiverde water hiervan werd gecontroleerd door KWLT van de Provincie.
Met de gunstige resultaten van de proefopstelling, zijn we in najaar 2007 kunnen starten met de eigenlijke waterzuivering.

Onze waterzuivering werd door de Provincie West-Vlaanderen opgenomen in een demonstratieproject van verschillende zuiveringssystemen in het kader van het ontwikkelingsplan duurzame landbouw in de Westhoek.

Het project kwam tot stand met de steun van de Provincie West-Vlaanderen.

Met steun van :
West-Vlaanderen
Developed by DigitalMind
Vorige
linker pijl toets
Volgende
rechter pijl toets
Sluiten Verslepen